Služby

Poradenské

  • V oblasti architektúry a udržateľnej výstavby
  • navrhovania nízkoenergetických, pasívnych a zelených budov
  • certifikácie zelených budov v medzinárodných hodnotiacich systémoch BREEAM, DGNB, LEED a SBToolCZ
  • energetickej hospodárnosti budov, využitia OZE a progresívnych systémov techniky prostredia
  • navrhovania koncepčných riešení pre významné obnovy PS a výberu vhodných lokalít pre vaše investičné zámery
  • Poznámka: Navrhovanie NED, EPD, zelených budov a koncepcií významných obnov PS si vyžaduje náročnejšiu predprojektovú prípravu. Každý investičný zámer sa posudzuje podľa prísnejších kritérií ako u bežnej výstavby. Určiť cenu projektu a stavby vopred nie je možné, preto je naša konzultačná činnosť pred podpísaním konkrétnej ZoD účtovaná paušálne hodinovou sadzbou 23 € bez DPH. Následne po podpísaní ZoD sa od celkovej fakturovanej ceny za projekt odpočíta.