Služby

Inžinierske

  • Zabezpečovanie relevantných povolení potrebných počas celého životného cyklu projektov a stavieb.
  • Inžiniersko – geologické a hydrologické prieskumy
  • Svetlotechnické, hlukové štúdie a rozptylové štúdie
  • Geodetické zamerania
  • Posudky EIA/SEA