Služby

Architektonické

  • Ideové návrhy a koncepčné riešenia pre zelené budovy a udržateľnú architektúru
  • Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie vrátane profesií
  • Významné obnovy pozemných stavieb a interiérov s dôrazom na ich udržateľnosť, zníženie energetickej náročnosti, prevádzkových nákladov a celkovú kvalitu vnútorného prostredia a mikroklímy
  • Zelený urbanizmus