Profil

REDESIGN s.r.o.

Architektonická kancelária, zabezpečujúca klientom komplexný architektonický a poradenský servis v oblasti udržateľnej architektúry, navrhovania a certifikácie zelených budov v medzinárodne uznávaných hodnotiacich systémoch enviromentálnej kvality budov (BREEAM, DGNB, LEED a SBTool CZ), projektový manažment, kontrolu kvality projektov a stavebných procesov, ako aj získavanie všetkých relevantných povolení potrebných počas celého životného cyklu projektov a stavieb. Špecializujeme sa na obnovy pozemných stavieb a interiérov, zvýšenie ich technického a užívateľského štandardu, t.j. energetickú hospodárnosť budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie, progresívne systémy techniky prostredia, udržateľné stavebné technológie , materiály a v neposlednom rade na architektonickú hodnotu diela. Spoločnosť REDESIGN s.r.o. je zakladajúcim partnerom Slovenskej rady pre zelené budovy - SKGBC (www.skgbc.org) , občianskeho združenia, ktorého hlavným cieľom je podporovať transformáciu a rozvoj stavebného a realitného trhu tak, aby sa energeticky hospodárne budovy, ekologická a udržateľná výstavba stali štandardom aj na Slovensku. Nie sme ekologickí fanatici, ale racionálne zmýšľajúci profesionáli, ktorým nie sú ľahostajné ekologické, ekonomické a sociálne aspekty udržateľnosti v architektúre a stavebníctve, ako aj ich celkový dopad na životné prostredie. Odborná spôsobilosť